Aby zrezygnować z naszej usługi, prosimy skontaktować się z Państwa Opertorem lub prosimy o wysłanie SMS dla usługi:

Games Club o treści STOP GAMESs na numer 60511 Apps Club o treści STOP APPS na numer 60511 Real Club o treści STOP REAL na numer 60511 Videos Club o treści STOP VIDEOS na numer 60511 Pics Club o treści STOP PICS na numer 60511